Steeds meer mensen bestellen online

Alhoewel je dit waarschijnlijk wel vaker voorbij hebt zien komen, is het nog steeds een feit dat het aantal verkopen via het internet nog steeds in een stijgende lijn zit. Dit komt met name omdat we uit de economische crisis zijn en mensen langzamerhand steeds meer beginnen te kopen.

Waarom online bestellen?

Er zitten volgens een onderzoek een aantal voordelen aan het bestellen van online kleding en andere artikelen. De eerste reden is dat het een stuk voordeliger is; dit komt omdat de meeste webshops heel veel kleding of andere producten in één keer bestellen, waardoor ze de producten op basis van schaalvoordelen voordeliger kunnen bestellen.

Andere voordelen zijn:

  • sneller geleverd
  • kost je minder tijd
  • meer keus
online winkelen

online winkelen

Naast de prijs zitten er nog meer voordelen aan het bestellen van producten online. Zo zal je merken dat online shoppen je minder tijd kost. Dit komt omdat je alleen maar een internetwebsite hoeft te openen en niet naar de stad hoeft te rijden. De meeste webshops leveren hun producten binnen 24 uur, waardoor je zeker weet dat je de verschillende artikelen snel in huis hebt.

Tip – wij zijn gek op het uitdelen van tips. Wist je dat je hm kortingscode kunt krijgen door op de link te klikken? Dit kan jou helpen om een hoop kosten te besparen.

Een ander voordeel is dat je via het internet meer keus hebt. In de winkels kunnen ze toch een beperktere voorraad aanhouden, omdat ze hier niet meer ruimte hebben. De webshops hebben meestal een grotere opslagplaats; wat het mogelijk maakt om online verschillende producten te bestellen. Dit allemaal zorgt ervoor dat je online uit meerdere varianten van producten kunt kiezen.

Ook kun je er voor kiezen om spullen uit het buitenland te bestellen. Dit doen steeds meer mensen. Wel moet je weten dat je vaak invoerbelasting moet betalen om de spullen thuis te krijgen, omdat er ook belasting over betaalt moet worden.

Aanmeldingen overspoelen Technische Universiteiten

technischDe Technische Universiteiten worden overspoeld met aanmeldingen, zo blijkt uit de berichtgeving vanuit de universiteiten. Elk jaar is het weer zover, rond de zomer wordt bekend gemaakt welke van de opleidingen het meest gewild zijn en waar problemen worden verwacht. In dit geval zijn het de TU’s die veel aanmeldingen binnen krijgen en waar problemen zullen kunnen ontstaan, zo lijkt het geval te zijn. De populariteit van juist deze opleidingen is overigens verre van verrassend, alle berichtgeving tot nog toe leidde immers naar deze conclusie.

Slecht nieuws

Over de andere opleidingen volgde immers keer op keer slecht nieuws. Eerst waren de opleidingen aan de Letteren faculteiten al niet best in het nieuws gekomen, omdat deze niet voldeden aan de eisen die gesteld werden, even later kregen deze te horen dat zij de kloof zouden moeten dichten tussen opleiding en banenmarkt. De geesteswetenschappen schijnen daar zeer slecht in te scoren, wat resulteert in lange periodes van werkeloosheid. Zelf merk ik dit ook bij de mensen die met mij studeerden; een groot deel kwam terecht op een onbetaalde stage, alleen maar om een CV op te kunnen bouwen. Aan de hand van de ervaring konden zij vervolgens ergens aan het werk, dat er universitair gestudeerd was, dat was stukken minder interessant. Een technische opleiding biedt echter veel meer kansen op slagen.

Problemen die ontstaan

Alleen de TU Twente zegt nog ruimte genoeg te hebben voor de massale stroom met aanmeldingen, zo meldt de Stentor. Andere universiteiten zeggen hier meer moeite mee te hebben, al is het de vraag in hoeverre dit echt een probleem op gaat leveren. De gemiddelde TU is namelijk veel innovatiever en er wordt nu dan ook al gesproken over het maken van tentamens in sporthallen, kerken en andere faciliteiten. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre dit een echt probleem wordt over de langere termijn bezien, de stelling dat de kwaliteit van het onderwijs hieronder te lijden zal hebben, vind ik dan ook zeer onwaarschijnlijk. Na de eerste tentamenperiode is pas te zien hoeveel van de studenten ook daadwerkelijk adem genoeg heeft om de opleiding voort te zetten. De kans is groot dat binnen drie maanden minstens vijftien procent van de studenten afgevallen is, omdat zij achteraf gezien alleen maar een keuze hebben gemaakt aan de hand van de berichtgeving rond de verschillende opleidingen, en dus niet wat zij zelf wilden.

Opleidingen binnen geesteswetenschappen scoren slecht

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft 212 opleidingen binnen de Geesteswetenschappen onderzocht en hiervan werd een groot gedeelte onvoldoende bevonden. Meerdere bachelor- en masteropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam scoorden onvoldoende. De huidige staat van de opleiding is dermate teleurstellend dat de universiteiten twee jaar de tijd krijgen om orde op zaken te stellen. De consequenties voor de studenten zijn op dit punt nog onduidelijk, wat wel duidelijk geworden is, is dat het niveau van het wetenschappelijk onderwijs op de universiteit aanzienlijk lager is dan gedacht wordt. Aan de hand van het onderzoek kan zelfs gesteld worden dat de Nederlandse Geesteswetenschappen achterlopen op de andere Europese trends. En dat is geen goed teken.

Geesteswetenschappen het nieuwe zorgenkindje?

Binnen de geesteswetenschappen is het geschiedenis dat voornamelijk geschiedenisslecht scoort. De universiteiten hebben de overgangen niet voor elkaar, de scripties zijn ondermaats en het niveau van de aangeboden opleiding is lager dan de ondergrens aangeeft. Dit betekent dat er grondig hervormd moet worden, zeker wanneer er 26 van de 212 afgekeurd zijn. Sterk nog, slechts 10% van het aantal opleidingen kreeg het keurmerk ‘goed’, waar de overige set een voldoende kon krijgen.

Er wordt al tijdenlang gezegd dat het onderwijs in Nederland toe is aan een hervorming, een grondige herziening vanuit de basis. Meer lesuren, meer college-uren of een hogere eis aan scripties, het is onduidelijk waar de toekomst zal komen te liggen. Zeer waarschijnlijk gaan deze rapporten nog meer gevolgen krijgen, ik neem aan dat vanuit deze rapporten ook de aansluiting vanuit de middelbare scholen herzien gaat worden, omdat veel van de opleidingen het idee hebben dat zij eisen moeten stellen aan de studenten waaraan zij niet kunnen voldoen omdat de basiskennis van de onderwerpen simpelweg veel te karig is. Zeker bij de opleidingen geschiedenis, informatiewetenschappen en mediastudies gaat deze vlieger op en juist dit zijn de opleidingen die slecht hebben gescoord bij het onderzoek. Hoewel het over twee jaar pas herzien kan worden, neem ik aan dat er evaluaties zullen worden gehouden in de tussentijd. Ik kijk er naar uit.

Voor het rapport van de NVAO, klik hier.

Universiteit van Twente krijgt 7,5 miljoen dollar

farmDe universiteit van Twente heeft een gift gekregen van maar liefst 7,5 miljoen dollar van het fonds van Bill Gates. Een enorm bedrag dat bedoeld is voor onderzoek naar mogelijkheden binnen de kleinschalige landbouw in zowel Afrika als Azië. Het onderzoek zal plaatsvinden samen met regionale teams, wat een grote pre is voor het slagen van het project. Ik zal hier niet verder ingaan op het fonds van Bill Gates of de storting, maar meer op de ontwikkeling van de landbouw zelf en daarbij de verschillende mogelijkheden in het verleden benaderen.

Drie manieren om te helpen

Door de geschiedenis heen vinden we drie manieren om de plaatselijke landbouw in achtergestelde gebieden te bevorderen. Allereerst werd er gewerkt met het schenken van goederen of geld. Substantiële bedragen werden overgemaakt naar de plaatselijke overheden, waarvan slechts een deel op de goede plaats terecht kwam. Tevens werden er ploegen en tractoren gestuurd naar de gebieden, maar beide manieren hielpen niet of nauwelijks. De plaatselijke boeren wisten in de meeste gevallen niet goed raad met de giften. Het geld werd besteed om slecht lopende bedrijven te injecteren en de machines werden gebruikt op een manier dat ‘logisch leek’. Het gebrek aan kennis en innovatie speelde echter een grotere rol en zorgde dat er alsnog geen voortgang gemaakt kon worden. Dit had ook te maken met het gebrek aan kennis van de lokale markt (er werden zaden gestuurd naar gebieden waar deze zeker niet konden overleven bijvoorbeeld).

In tweede instantie zou er gewerkt worden met de zogenaamde eerlijke prijzen. Dit kon per definitie al niet werken, omdat de vrije markt ondermijnd werd door bepaalde boeren te voorzien van keurmerken in ruil voor deze zo gehete betere prijs. Een nobel streven, maar een onhaalbaar principe.

Manier drie en de universiteit van Twente

Manier drie is het overbrengen van kennis, door mensen daarheen te sturen die kunnen helpen met ondersteuning. Een goede manier om dit te doen is door eerst plaatselijk onderzoek te verrichten naar de onbenutte mogelijkheden die blijven liggen. Het project van de universiteit van Twente is daarin zeker een perfect voorbeeld, dat nu doorgevoerd kan worden met iets meer kracht door de gift van het fonds. Op deze manier kunnen achtergestelde gebieden beginnen aan een inhaalslag die nodig is, want we zitten nog altijd met de wet van Malthus in onze maag natuurlijk. Letterlijk.